top of page
Vista panorámica desde camping  Almagro

Milieu

Op Camping Almagro erkennen we het enorme belang van het behoud van en de zorg voor de natuurlijke omgeving die ons omringt. We zijn ondergedompeld in het prachtige hart van Andalusië, waar het land genereus maar ook kwetsbaar is. In een tijd waarin droogte steeds voelbaarder wordt en waterbronnen kostbaarder zijn dan ooit, voelen we ons verantwoordelijk om deze natuurlijke oase te bewaken.

 

Andalusië, met zijn charme en diversiteit, heeft ons een thuis gegeven waar harmonie met de natuur essentieel is. We hebben echter ook gezien hoe de regio wordt geconfronteerd met uitdagingen in verband met waterschaarste en klimaatverandering. Daarom wijden we deze pagina aan een fundamentele kwestie: het behoud van het milieu en het duurzame gebruik van onze hulpbronnen.

Zorg voor het water, zorg voor het leven

We nodigen je uit om na te denken over het vitale belang van water en hoe elke druppel telt. Andalusië heeft ons de natuurlijke rijkdom geschonken, maar het is onze verantwoordelijkheid om deze te behouden voor toekomstige generaties.

Duurzame Energie 
 

We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze impact op het milieu te minimaliseren, door duurzame energieopties te onderzoeken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Verantwoord afval

We geven prioriteit aan afvalvermindering, hergebruik en recycling. We nodigen onze bezoekers uit om samen met ons de natuurlijke schoonheid die ons omringt te behouden.

Op Camping Almagro sluiten we ons aan bij de dringende oproep om onze natuurlijke omgeving te beschermen en iets te doen aan de kritieke droogte die verschillende regio's treft, waaronder Andalusië. Waterschaarste is een tastbare realiteit en het is cruciaal dat we ons allemaal verantwoordelijk inzetten voor het behoud van deze vitale hulpbron. We willen graag wat nieuws met je delen dat de ernst van de situatie en de noodzaak om met geweten te handelen onderstreept.

 

De ernst van de droogte in Malaga: Malaga heeft drastische maatregelen genomen tegen de droogte, met hoge boetes voor overmatig watergebruik. De gemeenteraad sluit drinkfonteinen af, verlaagt de druk in sommige gebieden en verbiedt activiteiten zoals het wassen van auto's en het vullen van zwembaden. Dit geeft aan hoe dringend het is om ons gedrag te veranderen. 

 

Toewijding aan natuur en water

We begrijpen dat elke druppel water kostbaar is en van vitaal belang voor het evenwicht van ons milieu. We willen benadrukken hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met water en een gedeelde verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van deze fundamentele hulpbron. Laten we niet vergeten dat onze individuele acties een collectieve impact hebben op het milieu en dus op de duurzame toekomst die we allemaal delen.

Hoewel onze faciliteiten geen zwembad bevatten, willen we dat elke bezoeker samen met ons zorg draagt voor het water en de natuurlijke omgeving om ons heen. Elke kleine actie draagt bij aan deze nobele zaak, van het verminderen van dagelijkse consumptie tot het aannemen van duurzame praktijken in ons dagelijks leven. Op Camping Almagro zijn we ervan overtuigd dat onze keuzes gevolgen hebben en dat het onze verantwoordelijkheid is om het onbetaalbare geschenk dat de natuur is te beschermen.

bottom of page